Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2019

Lejen
21:30
Reposted fromFlau Flau

May 11 2019

18:25
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaTheEvexe TheEvexe

February 22 2019

Lejen
21:47
2764 c597 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

February 21 2019

Lejen
18:42
0874 265f 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viainzynier inzynier

February 01 2019

Lejen
15:08

November 03 2018

Lejen
12:56
Byłem niedawno na weselu kolegi z liceum i powiem ci szczerze - nie chcę tutaj oczywiście nikogo zdenerwować swoją wypowiedzią - ale czułem się najmłodszy. Taki dwudziestokilkuletni. A tam poważna ekipa, poważne prace, poważne związki, poważne dzieci, poważne rozmowy o polityce, wojnie i kredycie. To wygląda trochę tak, jakby moi koledzy zapomnieli, że mają po trzydzieści kilka lat i milion możliwości przed sobą. Przez rodzinne wydarzenia zdałem sobie ostatnio sprawę, że w życiu mamy tak naprawdę bardzo mało czasu i jak najdłużej trzeba się zachowywać jak szczeniak. Nie mówię: nieodpowiedzialnie i głupio, ale trzeba sobie jakoś generować energię do poznawania nowych rzeczy. Kiedyś Władysław Bartoszewski powiedział piękne zdanie: że żyje tak długo, bo jest ciekawy. Właśnie ta ciekawość, a nie powaga, determinuje do pewnych zachowań - że chcesz iść na koncert, na imprezę, że chcesz kogoś poznać, przeczytać książkę czy obejrzeć film itd.


http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,17649508,Piotr___Kedzior___Kedzierski__Dziewczynom_podobaja.html#TRwknd
— Piotr Kędzior Kędzierski
Reposted fromaskman askman viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Lejen
12:55
Reposted fromshakeme shakeme viastrzepy strzepy
Lejen
12:55
5364 e109
Reposted fromnyaako nyaako viastrzepy strzepy
Lejen
12:54

September 19 2018

Lejen
18:04

July 28 2018

Lejen
04:07
Summer in da City
Reposted fromdhoop dhoop viatutus tutus

July 24 2018

Lejen
19:35

June 21 2018

16:49
3100 8dca 500

juanzerker:

chubcakes:

What a good sheep selfie.

Hangin out with the fam. #blessed

Reposted fromwankiero wankiero viadotmariusz dotmariusz

June 19 2018

Lejen
17:27
9041 09d2 500
Reposted fromenn0 enn0 viaTigerle Tigerle
Lejen
17:21
Reposted fromFlau Flau
Lejen
17:21
Reposted fromFlau Flau
Lejen
17:21
Reposted fromtgs tgs viasofias sofias
Lejen
17:21
Reposted fromFlau Flau
Lejen
17:20
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Lejen
17:20
5665 f1b5
Reposted fromseko seko viamyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl